Επιστροφές:

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα, που πρόκειται να επιστραφούν, είναι σφραγισμένα, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι στην καλή κατάσταση, στην οποία παρελήφθησαν. Θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολογίου, εντός 14 εργάσιμων ημερών, από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε παραστατικού.

Στην περίπτωση, που το προϊόν, το οποίο παρελήφθη, κριθεί ελαττωματικό, η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα χρήματα ή να προβεί σε αντικατάσταση του.
Ελαττωματικό χαρακτηρίζεται:

  • Προϊόν, που δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές
  • Εργαστηριακό όργανο, που έχει πρόβλημα στη λειτουργία του.

Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος θα πρέπει να οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα και όχι σε βλάβη, που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, ή πτώση του ή κακή μεταχείριση/συντήρηση του ή λειτουργία εκτός προδιαγραφών του κατασκευαστή ή επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

  • Καλλυντικό σκεύασμα αλλοιωμένο.

Η εταιρεία μας θα πρέπει να ειδοποιηθεί έγκαιρα περί τούτου εγγράφως και να τεκμηριωθεί ο λόγος, που ζητείται η αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Κατόπιν τούτου, θα ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, στην οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες, προκειμένου να υπάρξει διευθέτηση του θέματος. Προϋπόθεση βέβαια, των ανωτέρω είναι το προϊόν, αλλά και η συσκευασία, να φτάσουν στην εταιρεία σε καλή κατάσταση.

Τα προϊόντα και οι περιέκτες από γυαλί φεύγουν από την εταιρεία Natural Cosmetics Sempreviva Chem άριστα συσκευασμένα, διασφαλίζοντας, κατ΄αυτόν τον τρόπο, την ασφαλή κατάληξη στον προορισμό τους, οπότε τυχόν θραύση αυτών κατά τη μεταφορά, δεν βαρύνει την εταιρεία.

Εάν, για σπουδαίο λόγο, το προϊόν, που αγοράστηκε, δεν ανταποκρίνεται σε εξειδικευμένες απαιτήσεις του πελάτη, είναι δυνατόν, κατ’ εξαίρεση, τούτο να επιστραφεί και να αγοραστεί άλλο προϊόν, με πίστωση του ακριβούς ποσού, που δαπανήθηκε για την απόκτησή του. Χρήματα, σε αυτή την περίπτωση, δεν επιστρέφονται.

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αλλαγής προϊόντος, για το οποίο υποστηρίζεται ότι είναι ελαττωματικό, θα πρέπει τούτο να ελεγχθεί από επίσημη αντιπροσωπεία ή εξουσιοδοτημένο service,  ώστε να πιστοποιηθεί η αδυναμία λειτουργίας του.

Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για αντικατάσταση του προϊόντος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο, παρόμοιων τεχνικών προδιαγραφών, ή, σε διαφορετική περίπτωση, να προχωρήσει σε επιστροφή των χρημάτων στην αρχική τιμή αγοράς, στον πελάτη.